Consultatie

Over het algemeen vinden alle consulten plaats in mijn winkeltje / praktijk in Ophasselt .Wanneer echter blijkt dat het voor het dier (door stress of fysiek ongemak) niet handig is om te reizen dan is het ook mogelijk om het consult te laten plaatsvinden in de thuissituatie.(consult + meerprijs + vervoerskosten) Het eerste consult zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren.

 

Het behandelen van dieren heeft het grootste effect als er een goed samenspel is tussen het dier, de eigenaar en de therapeut. Daarom is het eerste consult heel belangrijk. 

 

Tijdens dit consult wordt een uitgebreide anamnese (vragenlijst) doorgelicht die je vooraf krijgt bij het maken van de eerste afspraak, ik zal dus heel veel vragen stellen over het dier aan u als eigenaar. Uiteraard vraag ik naar de klacht, de symptomen die het dier laat zien, welke voeding hij krijgt, enz. Het is van belang te weten wanneer het voor het eerst is begonnen, hoe het zich uit, hoelang de klacht bestaat, wat er inmiddels aan is gedaan en wanneer de klacht verbeterd of verslechterd.

 

Daarnaast wil ik graag veel over het dier en zijn leefomgeving weten. 

Het dagritme, samenstelling van het gezin, voeding, slaapgedrag, omgang met andere dieren en mensen, kan het alleen zijn, de wijze van reageren in bepaalde spannende situaties als onweer, vuurwerk , autorit, enz.

Verder praten we over de voorgeschiedenis. Wat is er bekend over het dier, heeft het fysiek of mentaal situaties meegemaakt die nu nog kunnen meespelen, is er sprake van ziektes in het voorgeslacht, hoe is de gewenning van het dier verlopen in de eerste periode, was het snel zindelijk?

Ook vraag ik de eigenaar hoe hij of zij het dier zelf ervaart. Dit zijn gevoelsvragen, en soms wat moeilijk te beantwoorden maar wel heel erg belangrijk om het totale beeld compleet te krijgen. 

 

Het is niet altijd mogelijk om alle vragen te beantwoorden, gewoon omdat er dingen niet bekend zijn. We zien dit bij dieren met een asielverleden of dieren uit het buitenland. Dat is geen probleem, we nemen zoveel mogelijk informatie mee en doen het met de antwoorden die we wel hebben.

 

Wanneer alle vragen zijn beantwoordt, zal ik een behandelplan/ voedingsplan opstellen en de hiervoor benodigde middelen voor het dier samenstellen. Het voedingsplan zal per mail naar u worden verzonden zodat je aan de slag kan, het behandelplan zal hier in de praktijk plaats vinden.

 

Ongeveer vier tot zes weken na het eerste consult voor voeding zal het vervolgconsult plaats vinden. Deze afspraak zullen we tijdens het eerste consult al noteren. U neemt dan contact met mij op zodat we alles kunnen evalueren. Ik bekijk daarna of we op dezelfde voet verder gaan of dat de behandeling zal worden aangepast. Het eerste vervolgconsult is gratis en op afspraak telefonisch, tenzij er reden is om het dier nogmaals te zien zoals de vacht of het gewicht.

 

Consult voor voeding en vachtadvies

     *geen uitgebreide versie met stappenplan*


Het is ook mogelijk dat u niet specifiek gelijk een behandeling wilt inzetten, maar gewoon op een rustige manier alles eens goed op een rijtje wilt zetten, of met mij van gedachten wisselen over de manier waarop u uw hond(en) verzorgt en begeleidt. Hierbij kan het gaan over voeding, vachtverzorging, vlooien- en tekenbestrijding, manuele therapie. Alle vragen die bij u opkomen of alles waar u graag over zou willen praten kan aan bod komen en waar ik zo goed als mogelijk advies kan geven.

 

Veel kan al wel worden besproken tijdens een bezoek in mijn winkeltje te Ophasselt, maar soms is er behoefte aan iets meer tijd.
Ook hiervoor gelieve een afspraak te maken zodat ik voor je tijd kan vrijmaken. 

We bespreken de huidige voeding van het dier, wordt gewogen en kijken of hier iets in aangepast moet/kan worden zodat de voeding passend is bij uw hond of kat. Geen dier is het zelfde en de behoeftes lopen dan ook regelmatig uitéén. 

 

Een goede gezondheid begint in de darmen en een passende voeding staat daarbij op nummer één. 


We kijken naar de samenstelling van de huidige voeding en de conditie van de vacht, naar eventuele symptomen die uw dier laat zien op zowel mentaal als fysiek gebied en uiteraard bespreken we ook de (ziekte) geschiedenis, leefomstandigheden, erfelijke eigenschappen, enzovoort. 

Met alle informatie die van u als eigenaar wordt verkregen tijdens dit consult ga ik een globaal plan opstellen en hieruit volgt mijn individueel advies voor je dier. Naast passende voeding zal uiteraard ook worden gekeken of het verstandig is verdere stappen te ondernemen. Zijn er behalve voeding en vacht nog andere gebieden die aandacht nodig hebben zoals een anti stress massage, shiatsu behandeling, cranio, essentiële oliën, Bachbloesems…? 


Uiteraard zijn dit adviezen; als eigenaar bent u degene die beslist wat u ermee wilt doen. Het advies dat ik naar u als eigenaar uitbreng, kunt u zowel mondeling als schriftelijk via email ontvangen.

Indien ik het vermoeden heb dat een dierenartsbezoek nodig is (bijvoorbeeld bij wonden die gehecht moeten worden of een bloedonderzoek of een andere verontrustende oorzaak), dan zal ik u dit laten weten.

Dierlijke Druk Chair
Wilderness ontbijt